Kepala Dinas

NAMA LENGKAP Drs. H. ASPIHANI, M.AP (PRIA) No Image
NIP/ NIP LAMA 196306161988121001/ 170018846
TEMPAT/TGL.LAHIR BANJAR, 16 J U N I 1963
KEPEGAWAIAN PNS AKTIF
AGAMA ISLAM
PANGKAT GOL.RUANG PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) TMT. 01-04-2015
PEND. TERAKHIR S-2 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN. 2009
JABATAN KEPALA — Tidak diketahui — TMT. 30-12-2016
UNIT KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA